Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κολεκτομήςH μεγάλη συγκριτική μελέτη COLOR II σε σχεδόν 1,000 ασθενείς βρήκε ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική του εντέρου είχε σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική:

Λιγότερη απώλεια αίματος

Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές

Εχει επίσης βρεθεί ότι η λαπαροσκοπική κολεκτομή είναι καλύτερη για τους ηλικιωμένους. Μια ιαπωνική μελέτη από τους Nichikawa e al σε 144 ασθενείς άνω των 80 ετών έδειξε ότι όταν η κολεκτομή ήταν λαπαροσκοπική υπήρχε λιγότερη αιμορραγία και ταχύτερη ανάρρωση. Ενα πρόβλημα μετά από κάθε επέμβαση της κοιλιάς είναι η δημιουργία συμφύσεων οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν πόνους, εντερική απόφραξη και ακόμα και ανάγκη επανεπέμβασης. Η λαπαροσκοπική χειρουργική μειώνει τον κίνδυνο δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων στο μισό όπως έδειξε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Annals of Surgery.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Οταν υπάρχουν προηγούμενες επεμβάσεις στην κοιλιά ή ιστορικό φλεγμονών δημιουργούνται συμφύσεις οι οποίες καθιστούν επισφαλή την λαπαροσκόπηση. Τότε αποφασίζεται μετατροπή (conversion σε ανοικτή επέμβαση. ΕΠίσης οι παχύσαρκοι ασθενείς παρουσιάζουν δυσχέρεια δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου και οι υπερήλικες και ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια δεν ανέχονται την τοποθέτηση με το κεφάλι χαμηλότερα από τα πόαδια που απαιτείται τεχνικά. Η λαπαροσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται σε περίπου 70% των καρκίνων του εντέρου, στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι αναγκαίο να γίνει ανοικτή επέμβαση.